Kaçak Önleyici
  » Ürünün Özellikleri
Kaçak Önleyici sızdıran bağlantı noktalarında, ufak damlatma ve sızıntılarda etkili bir uygulamadır. Bu sıvı ısıtma tesisatına by-pass veya besleme hattından istenirse de Sentinal dozaj pompası yardımı ile direk olarak ilave edilir.
 
 
 
 
 
 
  • Uygulaması kolaydır.
  • Kolyaca yayılır.
  • Sistemde blokajlara neden olmaz.
  • Diğer Sentinal ürünleri ile uyumludur.
  • Alüminyum dahil tüm metallere uygundur.
  • Contalarla uyumludur.
  • Zehirsizdir ve koroziv değildir.